eNepal

sait-android

Ujjwal Khanal

विक्रम सम्वत् २०७७ को शुभ साइतहरुः

वैदिक सनातन धर्मका संस्कारमा हाम्रो समाजमा ज्योतिषी हेराएर कुनैपनि शुभ कार्यकालागि साइतमा लगन गर्ने प्रचलन छ | ज्योतिष शास्त्र तथा पाैराणिक मान्यतानुसार शुभ साइतमा लगन गर्नाले जीवनमा आइपर्ने समस्याबाट मुक्ति मिल्छ र गरेका शुभकार्यहरूबाट शुभफल प्राप्त हुन्छ भन्ने जनविश्वास रही आएको छ |

प्रस्तुत छ यस वर्षकालागि विवाह, व्रतवन्ध, अन्नप्रासन, गृह प्रवेश, गृहारम्भ, व्यापारीक प्रतिष्ठान प्रारम्भ, रूद्री जुर्ने तथा अग्नी जुर्ने साइत/मुहुर्तबारे बाह्रै महिनाका विवरणः

शुभ बिवाहका शुभ साइतहरु – २०७७

—————————————————————
वैशाख : १३,१४,१९,२०,२२,२३,२५
जेठ : ४,५,१०,३१
असार : ११,१३,१४
मंसिर : १६,२१,२२,२६


व्रतबन्धको साइतहरु – २०७७

—————————————————————
वैशाख : २१,२२
जेठ: १२
असार : ११


अन्नप्रासनका शुभ साइतहरु – २०७७

—————————————————————
बैसाख : ५,८,१८
जेठ: ७, १४, १९,२८
असार : १०
श्रावण : १२,२१,२२
भाद्र: १९, २४
असोज : २१, २९
कार्तिक : १०, १३, २८
मंसिर : २४
पौष : ९,२४
माघ : २, ७, २२
फाल्गुन : १०,१७,२७
चैत्र : २, १८,२०


गृहारम्भका शुभ साइतहरु – २०७७

—————————————————————
बैसाख : २२,२५,२७
श्रावण : १५,२१,२२
कार्तिक : १०
मंसिर : १०,१५


गृहप्रवेशका शुभ साइतहरु – २०७७

—————————————————————
बैसाख : २२
जेष्ठ : ५


व्यपारिक प्रतिष्ठा प्रारम्भका शुभ साइतहरु – २०७७

—————————————————————
बैसाख : १४, १८, २२, २७
जेष्ठ : ५, १४
असार : १०, १३, १८, २८
श्रावण : २, १०, १२, १५, २४, २९
भाद्र : ७
कार्तिक : १५, २६
मंसिर : १०, १२, १५
पौष : ९, १०, २६


रुद्री जुर्ने दिनेहरू – २०७७

—————————————————————
बैसाख : १, ३, ६, ७, ८, १३,१६, १७, १८,२०,२२,२३, २४, २६, २९,३०, ३१
जेष्ठ : २, ५, ६, ७, ११, १४, ३१
असार : ३, ४, १२, १३, १५, १८, १९, २०, २२, २५, २६, २७, २९
श्रावण : १, २, ७, १०, ११, १२, १६, १७, १८, २०, २३, २४, २५, २८,३१,३२
भाद्र : ५, ७, ८, ९, ११, १४, १५, १६
कार्तिक : २, ५, ६, ७, ९, १२, १३, १४, १६, २०, २१, २३, २६, २७
मंसिर : ४, ५, ६, ८, ११, १२, १३, १४, १६, १९, २०,२१, २३, २६, २७
पौष : १, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १३, १४, १६, १९, २०, २२, २५, २६, २७


अग्नि जुर्ने दिनहरु – २०७७

—————————————————————
बैसाख : १, ३, ५, ८, १२, १५, १७, १९, २२, २४, २६, २८, ३०
जेष्ठ : १, ३, ४, ६, ८, ११, १३, ३१
असार : १, ३, १०, १२, १३, १५, १७, १९, २२, २४, २६, २८, ३०
श्रावण :१, ४, ७, ९, ११, १३, १४, १६, १८, २०, २२, २४, २५, २८
भाद्र : १, ४, ६, ७, ९, ११, १३, १५, १७
कार्तिक : २, ४, ६, ८, ९, ११, १३, १५, १७, २१, २४, २६
मंसिर : ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २०, २१, २३, २५, २७, २८
पौष : १, ३, ५, ७, ९, ११, १२, १५, १७, २०, २२, २४, २७